Istraživački izveštaj

Istraživački izveštaj

U periodu novembar 2020. – mart 2021.
sprovedeno je istraživanje sa ciljem da se na
osnovu identifikovanog nivoa učešća novosadske
javnosti u urbanističkim politikama pruže
preporuke za unapređenje

Share:

Leave Your Comment